SHORT HISTORY OF MACRAME/ KRATKA ZGODOVINA MAKRAMEJA

If you are reading this you are probably thinking about trying macrame yourself or you want to learn more about this beautiful craft. While younger generations are falling in love with it due to it’s popularity on social media, older generations still remember how popular this textile technique was during 70’s. Macrame is making a big comeback and with it’s contemporary updates it looks more cool and trendy than ever. But don’t be satisfied just with those facts and read further because the history of macrame is actually quite fascinating.


The first macrame makers were 13th century Arab Artisans, who were using decorative knots to secure the loose ends on woven textiles. The craft slowly spread throughout Europe, first to Spain, Italy and France.


We can not talk about Macrame without mentioning the sailors, who started combining the knots to create more complex patterns to pass the time during their long days at the sea. Travelling all over the world they would sell their knotted goods and introduce macrame to new lands.


In the 17th century Queen Mary II of England was known to be very fond of the craft and in the Victorian era macrame was a very popular hobby among women and widely presented in peoples homes. What followed, was a big decline of popularity of macrame but it never disappeared completely.


In the 70’s macrame had a wild comeback with feminist movement. Everything you could imagine was made with macrame, there have been even reports of macrame Chistmas tree.


Today macrame is a must for those who love bohemian decor and natural materials and for craft enthusiasts from all around the world. It’s very exciting to see how this textile technique keeps developing through combining its traditional and contemporary forms.
KRATKA ZGODOVINA MAKRAMEJA


Če berete ta zapis, zagotovo razmišljate, da bi se tudi sami preizkusili v makrameju, ali pa si le želite izvedeti več o tem čudovitem ročnem delu. Medtem ko se mlajše generacije vanj zaljubljajo zaradi njegove popularnosti na dužbenih omrežjih, se starejše geneacije še vedno spominjajo, kako priljubljena je bila ta tekstilna tehnika v 70. letih. Makrame se vrača z velikim korakom in sodobnimi nadgradnjami je bolj ‘kul’ in v trendu kot kadarkoli prej. A ne zadovoljite se le s temi nekaj dejstvi in berite dalje, kajti zgodovina makrameja je pavzaprav precej fascinantna.


Prvi izdelovalci makrameja so bili v 13. stoletju arabski obrtniki, ki so dekorativne vozle uporabljali kot zaključek ohlapnih niti tkanih tekstilij. Obrt se je nato počasi razširila v Evropo, najprej v Španijo, Italijo in Francijo.


Ko govorimo o makrameju, ne moremo mimo mornarjev, ki so med dolgimi dnevi na morju preganjali čas tako, da so kombinirali vozle in sestavljali bolj kompleksne vzorce. Med njihovimi popotovanju po vsem svetu so svoje vozlane izdelke prodajali in tehniko predstavili novim ozmeljem.


V 17. stoletju je bila po svoji naklonjenosti do makrameja poznana angleška Kraljica Mary II., v Viktorjanski dobi pa je makrame postal zelo priljubljen hobi med ženskami in je bil močno zastopan v domovih. Sledil je velik zaton popularnosti makrameja, a ta ni nikdar dokončno izginil.


V 70. se je makame v bolj ‘divji ‘ obliki vrnil s feminističnem gibanjem. Vse kar si lahko zamislite, je bilo izdelano s tehniko makrameja. Obstajajo celo zapisi o makrame božičnem drevesu.


Danes je makrame izjemno priljubljen med vsemi, ki obožujejo boemski stil in naravne materiale ter med ustvajalci po vsem svetu. Zelo vznemirljivo je opazovati, kako se ta tekstilna tehnika nenehno razvija s kombiniranjem tradicionalnih in sodobnih pristopov.


122 views0 comments

Recent Posts

See All