MEET THE MAKER/ SPOZNAJTE USTVARJALKO: NASTJA (onasanjabali)

Nastja is a retired flight attendant and after many years of living above the clouds, she has decided to set her feet on solid ground for good. She spends her free time practising and teaching yoga, she loves to cook, ski and cycle, but lately you can often find her making knots. She creates macrames: wall hangings, bookmarks, plant hangers, candle holders, keyrings and other decorations. You can check her work on Instagram @onasanjabali. 


Nastja je upokojena stevardesa, ki se je po dolgih letih, ki jih je preživela nad oblaki, odločila za življenje na trdnih tleh. V prostem času se ukvarja z jogo, ki jo tudi uči, rada kuha, smuča in kolesari, v zadnjem času pa veliko prostega časa nameni tudi vozlanju. Ustvarja namreč makrameje: tiste stenske, obešanke za rože, knjižna kazala, obeske za ključe, svečnike in drugo dekoracijo. Njeno delo in izdelke najdete na Instagramu pod imenom @onasanjabali.How and when did you meet with macrame for the first time? / Kdaj in kje si se prvič srečala z makramejem?


I chose the name "Ona sanja Bali" (She dreams of Bali), as this is where I first saw modern macrame. I fell in love with their hammocks, carpets and cushions, that go so well with the traditional Balinese furniture and their lush greenery. Many of those products travelled home with me as souvenirs and recently they became an inspiration for my own work. But my true beginnings go way back to primary school when I was making friendship bracelets.

Svoj projekt sem poimenovala "Ona sanja Bali", ker sem se prav tam prvič srečala z dekoracijo iz vrvi. Zaljubila sem se v njihove viseče mreže, preproge in blazine, v kombinaciji s tradicionalnim balijskim pohištvom in bogatim rastlinjem. Takrat sem kar nekaj teh spominkov prinesla s sabo domov in s časom sem jih uporabila kot inspiracijo za svoje delo. Prve vozle sem pa tako kot večina deklet moje generacije naredila v osnovni šoli, ko smo vsi pletli zapestnice prijateljstva..


What is your creative process like and what inspires you the most?/ Kako poteka tvoj ustvarjalni proces in kaj te pri tvojem delu najbolj navdihuje?


Most of the time I work in the evening before going to sleep, I find knotting very relaxing and I like to listen to podcasts while I work. I often stop at my bamboo holder where I keep the projects that I am working on, first thing in the morning and it has happened that I was late for work because "let me just finish this one line" became a whole set of knots and I simply couldn't bring myself to stop.

Največ ustvarjam zvečer, ob vozlanju se sprostim, ob tem pa rada poslušam kakšen dober podcast. Velikokrat je moje stojalo iz bambusa, na katerem imam obešene izdelke v delu, tudi prva postojanka zjutraj in priznam, da sem nekajkrat že tudi zamudila v službo, ker se je "Samo še eno vrstico dokončam" spremenilo v cel niz vozlov in kar nisem mogla prenehati.Do you have any role models from the fields of macrame, textile art and crafts?/ Imaš kakšne vzornike s področja makrameja, ročnih spretnosti in tekstilne umetnosti?

Social media is a great way to follow different artists and I have also noticed that many of my friends have taken up either sewing, knitting or crochet. I find it brilliant that we revived these handcrafts that our grandmothers used to make. 


Na družbenih omrežjih spremljam kar nekaj ustvarjalcev tako makrameja kot drugih ročnih spretnosti, pa tudi med prijateljicami imam vedno več takšnih, ki začenjajo s šivanjem, kvačkanjem ali pletenjem in krasno se mi zdi, da ponovno obujamo ročna dela, na katera smo v zadnjih letih kar malo pozabili.


What are your favourite macrame materials? Kakšne materiale najraje uporabljaš pri ustvarjanju makrameja?


I use different yarn and rope for different projects. I like to work with Lankava, Bobbiny and Katia, but I also like the ordinary cotton rope.


Za različne projekte uporabljam različne vrvice. Všeč so mi Lankava, Bobbiny in Katia, pa tudi čisto navadna pletena vrv iz bombaža.What are your favourite projects and what are you creating at the moment?/ Kaj najraje ustvarjaš in kaj ustvarjaš v tem trenutku?


I always work on several projects at the same time: currently I am making a bookmark, creating a lampshade and completing a piece of decoration for a child's room. And as my fingers make knots, my mind is busy making new projects - I am starting to work on Christmas gifts' orders.


Zmeraj delam več izdelkov hkrati: trenutno pletem kazalo za knjigo, izdelujem senčnik za namizno svetilko in končujem dekoracijo za otroško sobo. In medtem ko moji prsti vozlajo, sem v mislih že pri naslednjih projektih - počasi že izdelujem naročila za božična darila.

Follow Nastja

@onasanjabali

@leelookira202 views0 comments

Recent Posts

See All