POM POMS/COFI #stayathomepompom

These days we all need a lot of optimism and something to connect us. Our suggestion is to stay at home, stay calm, and create. We were looking for something that is fun and simple to make (even with you kids) and pom poms seem to be just perfect. So join our campaign and make pom poms!


How to make a pom pom? Follow the instructions below.

Don't forget to tag #stayathomepompom #itsluckyyarn


V teh dneh vsi potrebujemo veliko optimizma in nekaj, da nas poveže. Naš predlog je, da ostanete doma, ostanete mirni in ustvarjate. Iskali smo nekaj zabavnega in enostavnega za izdelavo (tudi z vašimi otroci) in cofi se zdijo popolna izbira. Zato se pridružite naši kampaniji in naredite cofe!


Kako narediti cof? Sledite spodnjim navodilom.

In ne pozabite nas označiti #stayathomepompom #itsluckyyarn


1. Wrap your yarn around your fingers. The more times you wrap it, the thicker your pom pom will be.

Ovijte prejo okrog svojih prstov. Večkrat, ko jo ovijete, bolj gost bo vaš cof.


2. Carefully pull the yarn off your fingers.

Previdno snemite prejo s prstov.


3. Set it down on a shorter piece of yarn.

Položite jo na vrh krajšega kosa preje.


4. Tie the yarn tightly around your bundle.

Okrog snopa naredite močan vozel.


5. Cut through the loops on each side of the bundle.

Prerežite zanke na obeh straneh.


6. Now give your pom pom a haircut and you're done!

Še sfrizirajte svoj cof in končali ste!39 views0 comments

Recent Posts

See All